ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

อาคารอเนกประสงค์ ครูแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
08 มี.ค. 62 กำหนดการสอบข้อสอบกลางปลายปี วันที่ 8 มีนาคม 2562
กำหนดการสอบข้อสอบกลางปลายปี สำหรับนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
06 มี.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562  ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7759 1180
28 ก.พ. 62 ถึง 04 มี.ค. 62 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2562  ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7759 1180
27 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ระหว่างวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562