ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1
หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
03 ก.ย. 62 ถึง 05 ก.ย. 62 แข่งขันกีฬาเครือข่าย
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
19 ส.ค. 62 อบรมภาษาอังกฤษ เครือข่ายปะทิว 1 และ 2
ห้องประชุมนุกูลนุสรณ์ และอาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
19 ส.ค. 62 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
14 ส.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62 กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562
12 ส.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 2562
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แลัวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
29 ก.ค. 62 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
15 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
04 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 เข้าค่ายธรรมมะ ปี 2562
02 ก.ค. 62 ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

อาคารอเนกประสงค์ ครูแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
08 มี.ค. 62 กำหนดการสอบข้อสอบกลางปลายปี วันที่ 8 มีนาคม 2562
กำหนดการสอบข้อสอบกลางปลายปี สำหรับนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
06 มี.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562  ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7759 1180
28 ก.พ. 62 ถึง 04 มี.ค. 62 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2562  ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7759 1180
27 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ระหว่างวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562