ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 65 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธนราษฎร์บำรุง)
09 เม.ย. 64 ประกาศผลการเรียน

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
02 เม.ย. 64 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ

ชุดลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
01 เม.ย. 64 เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสำรอง ชั้น ป.1-3

ชุดลูกเสือ เนตรีนารี โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
30 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2563

ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
13 มี.ค. 64 สอบ O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชุดนักเรียน สทศ.
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
06 มี.ค. 63 ถึง 10 มี.ค. 63 เปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

รับสมัคร วันที่  6  มีนาคม  2563 - 10  มีนาคม  2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ

 มอบตัววันที่   21  มีนาคม  2563   เวลา 09.00 - 16.30 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ

28 ก.พ. 63 ถึง 04 เม.ย. 63 เปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2

เปิดรับนักเรียนเข้าเรียน ชั้นอนุบาล 2  

รับสมัคร วันที่  28 กุมภาพันธ์  2563 - 4 มีนาคม  2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ

 มอบตัว วันที่ 14  มีนาคม  2563   เวลา  09.00 - 16.30 น.  ณ โรงเรียนอนุบาลปะทิวฯ25 ก.พ. 63 การสอบข้อสอบกลาง และ Pre NT
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ,4 ,5 สอบข้อสอบกลาง  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ Pre NT 

20 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ระดับชาติ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
01 ม.ค. 63 วันขึ้นปีใหม่ 2563
31 ธ.ค. 62 วันสิ้นปี 2562
10 ธ.ค. 62 วันรัฐธรรมนูญ 2562
05 ธ.ค. 62 วันพ่อแห่งชาติ,วันชาติไทย,วันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศวร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2562
26 พ.ย. 62 สอบอ่านเขีบยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
18 ก.ย. 62 งานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูในเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 1
หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
03 ก.ย. 62 ถึง 05 ก.ย. 62 แข่งขันกีฬาเครือข่าย
โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์
19 ส.ค. 62 อบรมภาษาอังกฤษ เครือข่ายปะทิว 1 และ 2
ห้องประชุมนุกูลนุสรณ์ และอาคาร 3 โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
19 ส.ค. 62 กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับปฐมวัย
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
14 ส.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62 กิจกรรมกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2562
12 ส.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ 2562
09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง แลัวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562
29 ก.ค. 62 วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
28 ก.ค. 62 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
17 ก.ค. 62 วันเข้าพรรษา
16 ก.ค. 62 วันอาสาฬหบูชา
15 ก.ค. 62 กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
04 ก.ค. 62 ถึง 05 ก.ค. 62 เข้าค่ายธรรมมะ ปี 2562
02 ก.ค. 62 ประเมินผู้อำนวยการโรงเรียน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

อาคารอเนกประสงค์ ครูแต่งกายชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการ นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
08 มี.ค. 62 กำหนดการสอบข้อสอบกลางปลายปี วันที่ 8 มีนาคม 2562
กำหนดการสอบข้อสอบกลางปลายปี สำหรับนักเรียนชั้น ป.2, ป.4, ป.5 ประจำปีการศึกษา 2561  ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
06 มี.ค. 62 ถึง 10 มี.ค. 62 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ระหว่างวันที่ 6-10 มีนาคม 2562  ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7759 1180
28 ก.พ. 62 ถึง 04 มี.ค. 62 เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. 62 - 4 มี.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)  เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ระหว่างวันที่่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 4 มีนาคม 2562  ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 0-7759 1180
27 ก.พ. 62 ถึง 01 มี.ค. 62 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ระหว่างวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562