โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
SAR-ปี-2561-รายงาน-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 883.72 KB 58
SAR-ปี-2561-ส่วนหน้า-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.69 KB 56
SAR-ปี-2561-ปก-อนุบาลปะทิว-ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 55
SAR-ปี-2560-ภาคผนวก-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.72 KB 57
SAR-ปี-2560-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 57
SAR-ปี-2559-ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.12 KB 55
SAR-ปี-2559-ส่วนที่-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.09 KB 52
SAR-ปี-2559-ส่วนที่-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.26 KB 55
SAR-ปี-2559-ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.76 KB 53
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 149.45 KB 67
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.14 KB 61
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.1 KB 67
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.18 KB 61
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.41 KB 62
รายชื่อนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.37 KB 60
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.25 KB 70
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.64 KB 63
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.36 KB 62
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.32 KB 61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.78 KB 63
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.39 KB 67
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.85 KB 62
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.92 KB 68
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.21 KB 61
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.39 KB 66
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.22 KB 75
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.8 KB 68
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.17 KB 62
เสริมสร้างทักษะชีวิต..พิชิตยาเสพติด โดยใช้ BANGSON โมเดล
เสริมสร้างทักษะชีวิต..พิชิตยาเสพติด โดยใช้ BANGSON โมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 1071