โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
บรรณารักษ์

นางสาวอินท์รวี นิลวิเชียร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3