โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวอรวรรณ ดำคำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ