ประถมศึกษา

นางสาววรวีย์ วิระวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2