โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
ประถมศึกษา

นางสาววรวีย์ วิระวรรณ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าประถมศึกษา
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2