ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนอนุบาลปะทิว(บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
57 หมู่ 7 ถนนเจิรญรัฐ ต.บางสน อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทรสาร   :  077-591467   โทรศัพท์ :  077-591180
E-mail  anubanpathiu@gmail.com
Website :  anubanpathiu.ac.th