หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 113.08 KB
Adobe Acrobat Document ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
Adobe Acrobat Document ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชุมพร เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB