ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
Email : thama2404@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
http://https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7/@10.7092642,99.3181601,761m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30ff4efe8cf97b59:0x244b0d21cc72982e!8m2!3d10.709685!4d99.319775?hl=thhttps://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A7/@10.709685,99.3175863,762m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x30ff4efe8cf97b59:0x244b0d21cc72982e!8m2!3d10.709685!4d99.319775?hl=th