โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายพศวีร์ อินทะโร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นายสมภพ มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3