โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
ปฐมวัย

นางสาวพิมสาย โคจรอมรเลิศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวอรอุมา นันชม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวกัญชลิกา ทองไทย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวมนฑกานต์ เรืองหิรัญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวอุไรรัตน์ หัทไทย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางธนพรรณ มือสันทัด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3