โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอมลรัตน์ โพธิสุวรรณ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชญาณี ธราพร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2