โรงเรียนอนุบาลปะทิว (บางสนพิพิธราษฎร์บำรุง)
เลขที่ 57 หมู่ที่ 7 บ้านบางสน   ตำบลบางสน  อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160
เบอร์โทรศัพท์ 077591180
นักการภารโรง

สมพงษ์ จินดาชื่น
ช่างปูน๔

บุญฤทธิ์ จินดาพรหม
ช่างปูน ๔

นิตยา คชเสวต
ลูกจ้างชั่วคราว