ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เสริมสร้างทักษะชีวิต..พิชิตยาเสพติด โดยใช้ BANGSON โมเดล
เสริมสร้างทักษะชีวิต..พิชิตยาเสพติด โดยใช้ BANGSON โมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 148241
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564 .pdf 131573
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564 .doc 131580
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564 pdf 131575
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564 doc 131575
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564 pdf 131579
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564 doc 131578
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ปี 2564.pdf 129176
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ปี 2564.doc 129174
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564.pdf 129175
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564.doc 129176
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564 .pdf 131549
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564 .doc 131549
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564.pdf 129173
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564.doc 129177
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564 .pdf 131544
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564 .doc 131548
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาจีน) pdf 131575
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาจีน) doc 131579
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) pdf 131576
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) doc 131576
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) pdf 131579
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) doc 131581
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564.pdf 129182
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564.doc 129175
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 pdf 2 131583
>หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 pdf 1 131575
>หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 doc 131577
หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 pdf 131574
>หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 doc 131576
รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (SAR)
>แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 129191
>รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 129180
>แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 131580
SAR-ปี-2561-รายงาน-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 883.72 KB 146547
SAR-ปี-2561-ส่วนหน้า-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.69 KB 147441
SAR-ปี-2561-ปก-อนุบาลปะทิว-ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 146663
SAR-ปี-2560-ภาคผนวก-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.72 KB 146471
SAR-ปี-2560-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 146593
SAR-ปี-2559-ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.12 KB 146463
SAR-ปี-2559-ส่วนที่-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.09 KB 146359
SAR-ปี-2559-ส่วนที่-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.26 KB 146697
SAR-ปี-2559-ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.76 KB 146392
รวมเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564
>รวมเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564 131554