ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เสริมสร้างทักษะชีวิต..พิชิตยาเสพติด โดยใช้ BANGSON โมเดล
เสริมสร้างทักษะชีวิต..พิชิตยาเสพติด โดยใช้ BANGSON โมเดล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.83 MB 124397
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564 .pdf 108333
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปี 2564 .doc 108334
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564 pdf 108335
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปี 2564 doc 108334
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564 pdf 108338
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปี 2564 doc 108337
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ปี 2564.pdf 105936
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) ปี 2564.doc 105934
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564.pdf 105935
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปี 2564.doc 105935
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564 .pdf 108308
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปี 2564 .doc 108305
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564.pdf 105933
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปี 2564.doc 105936
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564 .pdf 108304
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 2564 .doc 108306
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาจีน) pdf 108335
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาจีน) doc 108339
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) pdf 108336
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม) doc 108334
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) pdf 108339
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปี 2564 (ภาษาอังกฤษพื้นฐาน) doc 108340
หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564.pdf 105940
>หลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัย ปี 2564.doc 105933
หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 pdf 2 108343
>หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 pdf 1 108335
>หลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรต้านทุจริต ปี 2564 doc 108336
หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564
>หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 pdf 108334
>หลักสูตรสถานศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปี 2564 doc 108334
รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (SAR)
>แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2564 105951
>รายงานผลการดำเนินงานของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 105940
>แผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2563 108340
SAR-ปี-2561-รายงาน-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 883.72 KB 123302
SAR-ปี-2561-ส่วนหน้า-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 120.69 KB 123946
SAR-ปี-2561-ปก-อนุบาลปะทิว-ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.26 KB 123421
SAR-ปี-2560-ภาคผนวก-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 304.72 KB 123230
SAR-ปี-2560-อนุบาลปะทิวฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.19 MB 123340
SAR-ปี-2559-ภาคผนวก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 311.12 KB 123222
SAR-ปี-2559-ส่วนที่-4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.09 KB 123111
SAR-ปี-2559-ส่วนที่-2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 641.26 KB 123457
SAR-ปี-2559-ปก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.76 KB 123148
รวมเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564
>รวมเล่มหลักสูตรสถานศึกษา ปี 2564 108312