ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาการพัฒนางานวิชาการโรงเรียน
๑ กันยายน ๒๕๕๙  โรงเรียนอนุบาลปะทิว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑จัดประชุมสัมมนาการพัฒนางานวิชาการโรงเรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-net) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2559,21:20   อ่าน 812 ครั้ง