ภาพกิจกรรม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการเครือข่ายปะทิว๑
๑๓  กันยายน ๒๕๕๙ ได้แข่งขันทักษะทางวิชาการของเครือข่ายปะทิว ๑  เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าแข่งขันระดับ สพป.ชพ.เขต๑ต่อไป
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2559,08:47   อ่าน 730 ครั้ง