ภาพกิจกรรม
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (แปลงผัก)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ช่วยกันกำจัดวัชพืชในแปลงผัก ที่พี่่ๆ ป.4-6  ได้ปลูกไว้
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 2560,12:24   อ่าน 748 ครั้ง